EKO WC

Tamo gde nema kanalizacionog priključka i za mesta koja su krajnje nepristupačna i onemogućena upotreba EKO – SEPTIČKIH JAMA, idealan za postavku je eko WC koji poseduje tank sa organsko razgradivim aditivima. Eko WC na taj način štiti i čuva okolinu od zagađenja,tako što sav opadni materijal ostaje deponovan u tanku eko WC a. Neophodno je periodično pražnjenje shodno korišćenju kako bi eko WC ostao stalno upotrebljiv.

Mobilni Eko Tolaet Eko kabina Pokretni WC

HEMIJSKI WC

Za razliku od eko WC a , u koji se ubacuju organski aditivi, hemijski WC kao sredstvo koristi neškodljive hemikalije, koje je potrebno deponovati na za to predviđena mesta. Hemijski WC  se takođe koristi na mestima koja nemaju rešenu kanalizacionu mrežu ni adekvatne septičke jame. Upotreba određuje dinamiku pražnjenja  kako bi hemijski WC ostao upotrebljiv.

Broj toaleta koji Vam je potreban možete pronaći u tablicama na našim stranicama, kao približni orjentir. Za detaljnije informacije obratite nam se putem kontakt forme ili telefonom.